fredag 1 september 2017

41 Vem är vår nästa?

Alla människor, både vänner och ovänner, kända och okända, fattiga och rika.

Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. (Matt. 5:44)

Vinnlägg er på allt sätt om att i gudsfruktan bevisa broderlig kärlek och i den broderliga kärleken allmännelig kärlek. (2 Petr. 1:5,7).

Om nära, om i fjärran land
en mänska bo vill fästa,
hon vårdas av Guds allmakts hand
och får hans godhet gästa.
På slätt, på berg,
hur skild i färg
och språk och stam
hon träder fram,
är hon ändå din nästa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar