fredag 1 september 2017

40 Får inget arbete utföras på vilodagen?

Det arbete som kristlig kärlek fordrar och inte utan våda kan uppskjutas får förrättas även på vilodagen.

Sabbaten blev gjord för människans skull, inte människan för sabbatens skull. (Mark. 2:27)

Det är lovligt att på sabbaten göra vad gott är. (Matt. 12:12).

Kristus helbrägdagjorde på sabbaten den sjuke vid Betesda (Joh. 5:1-14). Jesus gillade att man på sabbaten gav människor och djur föda samt räddade dem ur livsfara (Luk. 13:15, Matt. 12:11-12). Aposteln Jakob kallar det en ren och obefläckad gudstjänst att besöka fader- och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse och bevara sig obesmittad av världen (Jak. 1:27).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar