fredag 1 september 2017

42 Hur ska vi älska vår nästa?

Vi ska älska vår nästa såsom oss själva.

Du ska älska din nästa som dig själv. (Matt. 22:39).

Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. (Matt. 7:12).

Hjälp mig att älska min nästa,
inte på avstånd, men här,
nu när han kommer och vädjar,
nu när han vållar besvär.

(SvPs 214:2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar