fredag 1 september 2017

39 Hur visar en människa förakt för predikan och Guds ord?

En människa visar förakt för predikan och Guds ord genom att hon åsidosätter bruket av Guds ord, samt använder vilodagen till världsliga arbeten eller tidsfördriv som förhindrar en andäktig gudstjänst.

Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom. (Ords. 13:13).

Låt oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar, och låt oss inte överge vår församlingsgemenskap som somliga har för sed. (Hebr. 10:24-25).

De flesta atenarna ville bara höra något nytt, och somliga gjorde gäck av Guds ord (Apg. 17:21,32). Många judar lät sig inte heller omvändas av ordet (Luk. 19:41-44). Kung Jojakim skar sönder och brände i vrede upp den bok, ur vilken Guds ord genom Jeremia blivit föreläst för honom (Jer. 36:22-24). Gud förmanade Israels folk att inte använda sabbaten efter eget tycke (Jes. 58:13). Judarnas tanklösa gudstjänst var misshaglig för Herren (Am. 5:21-23) och medförde ökad förblindelse (Jes. 29:13-14).

Ej ditt hus nu folket gläder,
öde står den helga ort
där de fromma mödrar, fäder
sökt och funnit himlens port.
Med din stav som sviker ej
du dem förde hem till dig.
Deras barn, ifrån dig vikna,
hjordar utan herde liknar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar