lördag 2 september 2017

3 Vad är den heliga Skrift?

Den heliga Skrift är 1) Guds ord, som genom den helige Andes ingivelse är skrivet av profeter, evangelister och apostlar, 2) oss till undervisning, bättring, tröst och evig salighet.

1) Ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan genom at människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud. (2 Petr. 1:21)

2) Hela Skriften är ingiven av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. (2 Tim. 3:16). Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. (Joh. 20:31).

Lärjungarna i Berea forskade dagligen i Skrifterna. (Apg. 17:10-12).

Livets Ande, kom från ovan,
kom och bär från himlen bud.
Du kan ge den stora gåvan:
tron på ordet, tron på Gud.
Till Guds människor du talar
än idag kring all vår jord.
Folk och själar du hugsvalar
än idag med Skriftens ord.

Oförgänglig sanning strålar
än i dag från bibelns blad.
Än i klara drag den målar 
heliga gestalters rad.
Ifrån fäder och till söner
genom tidevarven går
än ett heligt arv av böner,
än profetens röst oss når.

(SvPs 53:1-2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar