lördag 2 september 2017

2 Varifrån hämtas undervisningen om det som hör till din kristendom?

Från Bibeln eller Den heliga Skrift.

Helga Bibel, Herrens ord,
största skatt på denna jord.
Denna bok mig troget lär
vad jag varit, gjort och är.

Den bestraffar synd och fel,
ger av Jesus själv mig del.
Den har dömt och friat mig,
livets väg den visat mig.

Bibeln är mitt säkra stöd,
den ger tröst i all min nöd,
lovar fröjd och härlighet,
evigt liv och salighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar