lördag 2 september 2017

4 När har den heliga Skrift blivit oss given?

1) Före Kristi födelse har profeterna skrivit det gamla testamentet, och 2) efter Kristi födelse har evangelisterna och apostlarna skrivit det nya testamentet.

1) Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son. (Hebr. 1:1-2).

2) Jesus sa till apostlarna: När den helige Ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli mina vittnen. (Apg. 1:8)

Fem Moseböcker kommer, Josua, Domar, Rut, 
två Samuels, två kungar, två krönikor till slut. 
Sen Esra och Nehemja och Ester rullar fram
och Job och Psaltaren de har växt på samma stam. 

Så har vi Ordspråksboken och så Predikaren, 
så kommer Höga Visan, ja, störst är kärleken. 
Jesaja, Jeremia med klagovisorna, 
Hesekiel och Daniel, ja, läs profeterna! 

Hosea, Joel, Amos, Obadja är så kort
och Jona, Mika, Nahum får inte komma bort. 
Habackuk och Sefanja och Haggaj möter vi, 
sen hittar vi Sakarja och sist står Malaki.   

I Nya testamentet finns vatten för vår törst:  
Matteus, Markus, Lukas, Johannes kommer först, 
Apostlagärningarna och Paulus Romarbrev, 
och två brev till Korint, ja, åt många håll han skrev: 

Galatien och Efesus, Filippi och Koloss´, 
två fick Tessaloniki, och två Timoteos, 
ja, Paulus brev till Titus och Filemon oss nått, 
och brevet till hebréerna av okänd hand vi fått. 

Sen är ett brev av Jakob, av Petrus har vi två, 
och tre är av Johannes, och Judas kommer så. 
Sist kommer Uppenbarelseboken underbar. 
För allt vi tackar Herren, som är och blir och var!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar