lördag 2 september 2017

1 Varför kallas du kristen?

Jag kallas kristen, eftersom jag 1) genom dopet är upptagen i Jesu Kristi församling och 2) med församlingen tror och bekänner att Jesus är min Frälsare och Saliggörare.

1) Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom, för att också vi ska leva i ett nytt liv, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. (Rom. 6:4).

2) Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. (Rom. 10:9).

Lärjungarna började först i Antiokia kallas kristna (Apg. 11:26). Petrus (Joh. 6:67-69) och den etiopiske hovmannen (Apg. 8:27-39) var sanna lärjungar, ty deras tro och bekännelse var levande. Judas (Joh. 6:70-71) och trollkarlen Simon (Apg. 8:13-24) var falska lärjungar, ty deras hjärtan var inte rätt för Gud.

Du som troget mig påminner
om vårt heliga förbund,
giv, att där jag styrka vinner
under varje livets stund.
Visa än, jag beder dig,
att en Fader leder mig.
Bland besvären, plågan, bristen
säg mig att jag är en kristen!

Jag är en kristen, det vill jag vara
tills sol och måne ej skiftar mer.
Jag är en kristen, du hör mig svara
om hela världen än åt mig ler.
Jag är en kristen å hjärtats vägnar,
jag älskar Kristus, se där mitt skäl!
Min första kärlek jag honom ägnar,

det är han värd, för han frälst min själ.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar