torsdag 10 augusti 2017

Andra artikeln: Om Guds Son och återlösningen.

Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven;
nederstigen till dödsriket; på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda; uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida; därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar