torsdag 10 augusti 2017

110 Vad är du skyldig Gud för alla hans välgärningar?

Jag är skyldig att tacka och lova, lyda och tjäna honom.

Lova Herren, min själ, och glöm inte det goda han gjort. (Psalt. 103:2)

Job välsignade Gud även under lidandet (Job 1:21). Abraham lydde, då Gud bjöd honom gå ut från släkt och fädernesland, ja, även då Gud befallde honom offra sin son (1 Mos. 12, 22).

Min själ skall lova Herran,
min tunga prisa skall hans namn.
Han är från oss ej fjärran,
han väntar oss med öppen famn.
Han hörer våra böner
och läker våra sår.
Han oss med nåd bekröner
och bär oss år från år.
Vår ungdomstid han mättar
med fröjder utan tal
och ålderns börda lättar
och hjälper oss i dödens kval.

(SvPs 9:1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar