torsdag 10 augusti 2017

111 Vad bekänner du med detta: Jag tror på Jesus Kristus?

Jag bekänner att jag av hela mitt hjärta vill hålla mig till Jesus Kristus, Guds ende Son, som enligt Guds löfte kommit i världen och blivit min frälsare.

Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och född under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen så att vi skulle få barnaskapet. (Gal. 4:4-5).

Petrus ville inte gå bort från Jesus (Joh. 6:67-69). Tomas sa till Jesus: "Min Herre och min Gud!" (Joh. 20:28).

Jesus är min vän den bäste,
vilkens like ingen är.
Skulle jag då som de fleste
övergiva honom här?
Ingen ska mig kunna skilja
ifrån den mig har så kär.
Vad han vill, det skall jag vilja,
alltid här och evigt där.

(SvPs 43:1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar