fredag 18 augusti 2017

98 Förblev människan sådan hon skapades av Gud?

Nej, genom syndafallet fördärvades Guds avbild hos människan, så att hon 1) blev förmörkad i sitt förstånd och 2) ohelig i sin vilja, samt 3) drog förbannelse över sig själv 4) och över jorden.

1) Den oandlige tar inte emot vad Guds Ande säger. (1 Kor. 2:14)

2) En enda människas olydnad gjorde alla till syndare. (Rom. 5:19)

3) En enda överträdelse ledde till fällande dom för alla människor. (Rom. 5:18)

4) Därför må marken vara förbannad för din skull. Med vedermöda skall du nära dig av den i alla dina livsdagar. I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, tills du återvänder till jorden, ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter bli. (1 Mos. 3:17,19)

1) Adam och Eva tänkte att de skulle kunna gömma sig för Gud. (1 Mos. 3:8)

2) De ville komma undan Gud och ursäkta sin synd (1 Mos. 3:10-13)

3) De fördrevs ut ur lustgården (1 Mos. 3:23-24)

4) Hela skapelsen är underkastad förgängelsens träldom och suckar efter förlossning (Rom. 8:19-23).

Guds lag är helig, rätt och god
och oss till livet leder.
Vi bröt mot den i övermod
och över oss kom vreden.
Och mänskan som förnekat Gud,
hans goda vilja och hans bud,
var dömd att gå förlorad.

(SvPs 346:2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar