torsdag 17 augusti 2017

99 Vari innefattas alla syndafallets följder för människan?

Alla syndafallets följder för människan innefattas i 1) döden - 2) den lekamliga (kroppsliga), 3) den andliga och 4) den eviga.

1) Av kunskapens träd på gott och ont skall du inte äta, ty när du äter av det skall du döden dö. (1 Mos. 2:17). Syndens lön är döden. (Rom. 6:23).

2) Det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas. (Hebr. 9:27). Jord är du och jord skall du åter bli (1 Mos. 3:19b)

3) Ni var döda genom de överträdelser och synder, som ni förut vandrade i. (Ef. 2:1)

4) Deras plats är i den sjö som brinner av eld och svavel; och det är den andra döden. (Upp. 21:8).

1) Paulus skriver att döden kom in i världen genom en enda människas synd (Rom. 5:12).

2) Adam dog. Också hans efterkommande dog, den ene efter den andre. (1 Mos. 5).

3) Den förlorade sonen var död, men fick liv igen. (Luk. 15:24).

4) Den rike mannen pinades i dödsriket (Luk. 16:23).

Anm. Den lekamliga döden innebär att själen skils från kroppen. Den andliga döden innebär att själen skils från Gud redan här i tiden. Den eviga döden innebär att själen men också kroppen skils från Gud i evigheten.

Jag har en vän som har gett sitt liv,
för att jag ska få leva.
Här finns det inga alternativ,
jag är som Adam och Eva:
när jag försökte att bli som Gud
förbröt jag mig mot vartenda bud.
Då föll domen, så löd den:
syndens lön, det är döden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar