fredag 18 augusti 2017

97 I vad bestod Guds avbild?

Guds avbild bestod 1) i människans medskapade vishet och helighet, 2) i frihet från lidande och död samt 3) i herravälde över jorden.

1) Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen - med ära och härlighet krönte du honom. (Psalt. 8:6)

2) Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. (1 Mos. 1:31).

3) Råd över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden. (1 Mos. 1:28). Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter. (Psalt. 8:7).

Det strömmar en livsälv av lycka,
jag gläds åt att få vara till.
Gud skapade mig till sin avbild,
mitt eviga bästa han vill.
Jag lever och alltid får leva
med honom som offrade sig,
men levande uppstod ur graven
och öppnade himlen för mig.

Ja, Kristus är källan den klara,
ett havsdjup av kärlek och frid,
och mitt under tårar och faror
är han den jag håller mig vid.
Snart gryr över jorden Guds morgon,

och då ska jag bli honom lik.
Han själv är min glädje och lycka - 
min Gud, jag är ofattbart rik!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar