fredag 18 augusti 2017

96 Hurdana skapade Gud de första människorna?

Gud skapade människorna till sin avbild, så att de liknade Gud.

Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och Gud skapade människan till sin avbild, till sin avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. (1 Mos. 1:26-27).

Utav lera formar Gud en härlig kropp.
Anden föder livet, människan står opp.

Som en bild av Faderns kärlek står de där.
Adam och hans Eva Faderns avbild är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar