lördag 19 augusti 2017

95 Vad tror och bekänner du att Gud givit dig i skapelsen?

Jag tror och bekänner att Gud givit mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen.

Han själv ger alla liv och anda och allt. (Apg. 17:25)

Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart, ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. (Psalt. 139:14)

Gud danade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. (1 Mos. 2:7)

Se, mänskan är ett härligt verk
av Guds, den högstes, händer!
I minsta lem hans vishet märk,
hur allt till gagn han vänder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar