lördag 19 augusti 2017

94 Förblev alla änglar i sin medskapade härlighet?

Nej, 1) djävulen och hans änglar avföll från Gud, och 2) i fiendskap mot honom motstår de nu hans heliga vilja och åstadkommer det som är ont.

1) I djävulen finns ingen sanning. (Joh. 8:44). Gud skonade inte de änglar som syndade. (2 Petr. 2:4).

2) Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. (Ef. 6:12).

Den orene anden hos mannen i Kapernaums synagoga smädade Jesus (Luk. 4:33-34). Djävulen sökte i paradiset göra Guds ord till lögn (1 Mos. 3:4-5), tar bort Guds ord ur människornas hjärtan, så att de inte ska tro och bli frälsta (Luk. 8:12), går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att uppsluka (1 Petr. 5:8). Satan förledde Ananias och Safira att ljuga (Apg. 5:3).

Anm. De onda änglarnas furste omtalas med olika namn: Djävulen (Anklagaren, Upp. 12:10), Satan (Motståndaren, Matt. 4:10), Beelsebub (Matt. 12:24), Den store draken, den gamle ormen (Upp. 12:9), Ovännen, den onde (Matt. 13:19,39), Åklagaren (Job 1) m.fl.


Vaka, själ, och bed
och till strids dig red.
Räds att frestarn lägger snaran
där du minst förmodar faran,
sådan är hans sed.
Vaka, själ, och bed.

(SvPs 345:1)


I begärens spår
smygande han går,
vännens röst han efterapar,
sig till ljusets ängel skapar,
tills han snärjd dig får
i begärens spår.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar