lördag 19 augusti 2017

85 Vad menas med trons artiklar?

Trons artiklar är en sammanfattning av evangelium och är den kristna kyrkans gemensamma bekännelse om den treenige Guden och alla hans välgärningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar