lördag 19 augusti 2017

86 Vad innebär det att Gud är treenig?

1) Gud är en, men 2) i gudomsväsendet är en evig trefaldighet: Fadern, Sonen och den Helige Ande. 

1) Herren, vår Gud, Herren är en. (5 Mos. 6:4)

2) Gå ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. (Matt. 28:19). Herrens Jesu Kristi nåd, Gud Faderns kärlek och den helige Andes delaktighet vare med er alla. (2 Kor. 13:13).

Som ett klockspel hör jag dig,
heliga Treenighet:
Fader, Son och Ande - Gud,
tre i en och en i tre.

(SvPs 338:1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar