måndag 28 augusti 2017

84 Vad är det då för nytta med lagen?

Lagen ska 1) lära oss att känna och ångra vår synd, 2) driva oss till Kristus och, sedan vi genom honom fått syndernas förlåtelse och kraft till ett heligt liv, 3) visa oss Guds vilja så att vi lever efter den.

1) Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd.

2) Så har lagen varit vår övervakare tills Kristus kom. (Gal. 3:24). Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. (Rom. 10:4)

3) Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls! Vi befäster lagen. (Rom. 3:31). Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. (Matt. 5:17).

Paulus lärde känna synden genom lagen (Rom. 7:7)

Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. (Jak. 2:10).

Vi vet ju förvisso att lagen är god,
om vi den blott rätt kunde bruka.
Den gavs till att krossa vårt köttsliga mod,
men inte att läka de sjuka.
Nej, detta förmår blott vår Frälsare kär,
och lagen ska driva och tvinga oss här
att ta all vår tillflykt till honom.

För lagen den dödar och kräver ju blott
och slår därför ner oss till jorden.
Men den som sitt liv nu i Kristus har fått
helt frigjord från lagen är vorden.
Ej så, liksom gällde nu lagen ej mer,
nej, hellre blott så att man nu i den ser
en vän som man gärna vill lyda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar