måndag 28 augusti 2017

83 Kan vi leva efter Guds bud så att vi därigenom blir rättfärdiga inför honom?

Nej. Eftersom vårt medfödda syndafördärv aldrig kan utrotas här i tiden, syndar vi på många olika sätt.

Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. (Rom. 3:20).

Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. (Rom. 3:23).

Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. (1 Joh. 1:8)

Till den lagkloke som läst upp budorden sa Jesus: "Gör det, så får du leva" (Luk. 10:25-28). Abraham kunde inte bli rättfärdig genom lagens gärningar. (Rom. 4:2)

Med min fromma möda jag
aldrig fylla kan din lag.
Om mitt nit blir aldrig matt,
om jag gråter dag och natt,
står dock syndens fläckar kvar,
blott i dig jag frälsning har.

Egen fromhet intet gäller
inför den som hjärtat ser.
Mänsklig visdom icke heller
tröst och frid i själen ger.

(SvPs 356:2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar