måndag 28 augusti 2017

82 Vad vill Gud uppmuntra oss till genom sitt löfte?

Gud vill uppmuntra oss till att älska honom, lita på honom och gärna leva efter hans bud.

Öva dig i gudsfruktan. Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande. (1 Tim. 4:7-8).

Moses uppmuntrades att försaka världen och lyda Gud, "ty han såg fram mot lönen". (Hebr. 11:24-26).

Med den Osynlige själv för mitt öga
vill jag likt Moses i tron härda ut.
Tidens bedrövelser väger så föga
jämfört med glädjen som aldrig tar slut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar