måndag 28 augusti 2017

81 Vad lovar Gud att ge dem som älskar honom och håller hans bud?

Gud lovar sin nåd och allt gott åt alla dem som har honom kär och håller hans bud; och detta goda vill han låta rikligen övergå från släkte och till släkte.

Abraham blev välsignad och hans efterkommande fick äga Kanaans land, därför att han höll Guds bud. (1 Mos. 11:2, 26:3-5).

Herre, jag vill stå för allt
som din stora plan befallt.
I din ordning livet har
fått ett starkt och tryggt försvar.

Släkt, föräldrar, barn och bo
liv och sanning, heder, tro,
äktenskap och egendom
skyddas bakom budens bom.

Där Guds ordningar bryts ner
livet ingen glädje ger,
men i skydd av budens mur
trivs och växer all natur.

Buden är som trädets bark.
Bakom den blir veden stark,
och där buden gälla får
bäst vi mänskor också mår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar