måndag 28 augusti 2017

80 Vad vill Gud med sin hotelse?

Gud hotar för att vi ska frukta hans straff, så att vi inte bryter mot hans bud.

Om ni säger Fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här. (1 Petr. 1:17)

Guds hotelse genom Jona ledde till bättring hos Nineviterna (Jon. 3).

Herre, för din vrede bäva
änglar, mänskor, himmel, jord.
Jag i tid vill söka leva
efter Jesu Kristi ord.
Här är liv och här är död,
himmelsk glädje, evig nöd.
När du väl begrundat detta,
välj, o mänska, välj det rätta.

(SvPs 635:2)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar