måndag 28 augusti 2017

79 Hur låter Gud barnen drabbas av fädernas missgärningar?

Gud låter många svåra följder av fädernas missgärning sträcka sig till barnen, till straff för dem så länge de vandrar i synden.

Jerobeams barn blev dödade på ett våldsamt sätt på grund av sin faders synd (1 Kon. 15:29-30). Koras söner omkom inte när Kora, Datan och Abiram och deras menighet uppslukades av jorden (4 Mos. 26:11, jfr Psalt. 49).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar