måndag 28 augusti 2017

78 Med vad hotar Gud dem som syndar?

Gud hotar dem som syndar med många slags lidanden här i tiden och till sist med evig fördömelse.

Guds vrede uppenbaras från himmelen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. (Rom. 1:18)

Förbannad vare den som inte håller denna lags ord och inte gör efter dem. (5 Mos. 27:26).

Herodes fick gå med ett dåligt samvete (Matt. 6:16). Ahab blev på grund av sin olydnad "såld till att göra det som var ont i Herrens ögon" (1 Kon. 21:25, jfr Rom. 1:26, 2 Tess. 2:11). Den förlorade sonen fick lida brist (Luk. 15:13-16). Gud lät eld och svavel regna över Sodom och Gomorra (1 Mos. 19:12-25). Den rike mannen pinades i dödsriket (Luk. 16:23-28).

Vänd bort din vrede,
Gud, som straffet sänder,
vänd bort din vrede
från bestörta länder!
Vänd bort din vrede,
du som har i händer
livet och döden.

(SvPs 539:1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar