måndag 28 augusti 2017

77 Vilka olika slags verksynder finns det?

Det finns dels 1) uppsåtliga verksynder, som begås med vett och vilja, dels 2) ouppsåtliga, som begås utan att man vet om det eller därför att man förivrar sig.

1) Den tjänare som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja ska piskas med många rapp. (Luk. 12:47)

2) Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. (Psalt. 19:13). Den tjänare som inte känt till sin herres vilja, men gjort sådant som förtjänar prygel, ska bara piskas med några få rapp. (Luk. 12:48).

1) Pilatus visste att Jesus var rättfärdig, men dömde honom till döden (Matt. 27:24-26). Judas sökte efter ett tillfälle att förråda Jesus (Matt. 26:16).

2) Petrus förivrade sig och högg örat av Malkos (Joh. 18:10).

Gud, förlåt mig allt vad jag
syndat har mot dig idag.
Det jag vet och inte vet,
käre Gud, förlåt mig det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar