tisdag 29 augusti 2017

76 Vad är verksynd?

Verksynd är varje begär, tanke, ord eller gärning, genom vilken vi bryter mot Guds bud, antingen vi 1) gör något som Gud förbjudit eller 2) underlåter att göra något som Gud befallt.

1) Från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal.

2) Den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, den begår en synd. (Jak. 4:17)

1) Överträdelsesynd: Kain blev vred på sin bror Abel, talade listigt med honom och slog ihjäl honom. (1 Mos. 4:5,8).

2) Underlåtenhetssynd: prästen och leviten hade kunnat göra gott mot den slagne mannen, men gjorde det inte (Luk. 10:31-32).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar