tisdag 29 augusti 2017

75 Vad är arvsynd?

Arvsynd är 1) det medfödda fördärvet i vår natur, som 2) gör oss villiga till det onda och ovilliga till det goda.

1) Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig. (Psalt. 51:7). Det som har fötts av kött är kött. (Joh. 3:6).

2) Lagen hör till det andliga. Men själv är jag av köttslig natur, såld till slav under synden. (Rom. 7:14).

Adam födde en son som var hans avbild (1 Mos. 5:3).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar