tisdag 29 augusti 2017

71 Vad säger nu Gud om alla sina bud?

Gud säger: Jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärningar på barn och efterkommande i tredje och fjärde led när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden när man älskar mig och håller mina bud. (2 Mos. 20:5).

Gud dessa bud oss givit har
så att vår synd blir uppenbar,
men också för att vi ska ge
den tjänst och kärlek Gud vill se.

Hjälp oss till det, o Jesus kär,
som Medlaren hos Fadern är.
Vår kärlek är så kall och tom,
men du tog på dig lagens dom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar