onsdag 30 augusti 2017

70 Vad befaller Gud i tionde budet?

Gud befaller att vi 1) ska vara rena från de onda begärelserna och 2) i uppriktig kärlek förmana och uppmana vår nästa att stanna kvar vid sina plikter.

1) Ni ska vara heliga, ty jag, Herren er Gud, är helig. (3 Mos. 19:2) Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. (Kol. 3:5)

2) Vi ska var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger upp. (Rom. 15:2)

1) Före syndafallet var Adam och Eva heliga till sin natur (1 Mos. 1:27).

2) Josef påminde Potifars hustru om hennes plikt att vara trogen sin man (1 Mos. 39:7-9). Paulus sände Onesimus tillbaka till Filemon och förmanade denne att ta emot honom med kärlek (Filem. 1:12). David var så kärleksfull att Saul brast i gråt (1 Sam. 24:17-20). Korintiernas iver att offra sporrade andra (2 Kor. 9:2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar