tisdag 29 augusti 2017

72 Varför kallar sig Herren vår Gud för en nitälskande Gud?

Gud kallar sig en nitälskande Gud, eftersom han för sin rättfärdighets skull måste straffa synden och ingen syndare kan vända bort eller fly undan sitt straff.

Vår Gud är en förtärande eld. (Hebr. 12:29)

Jona försökte utan att lyckas fly undan Herren (Jon. 1).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar