onsdag 30 augusti 2017

69 Vad förbjuder Gud i tionde budet?

Gud förbjuder 1) alla onda begärelser, och 2) särskilt de som kan förleda oss att dra eller locka man, hustru eller medarbetare m m från vår nästa.

1) Mina kära, jag uppmanar er att akta er för köttets begär som för krig mot själen. (1 Petr. 2:11)

2) När begäret så har blivit havande föder det synd. (Jak. 1:15)

1) Det begär som Eva fick till det förbjudna trädet förledde henne att äta av det (1 Mos. 3:6).

2) David drog till sig Batseba, Urias hustru (2 Sam. 11:3-4). Absalom lockade folket till otrohet mot sin kung (2 Sam. 15:1-5). Översteprästerna lockade väktarna att ljuga (Matt. 28:11-15). Kristus säger: Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om sin hals och sänktes i havets djup. (Matt. 18:6).

Din nästas hustru, hus och hem
begär ej, ha ej lust till dem,
men gör emot en annan så
som du vill att dig själv ska gå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar