onsdag 30 augusti 2017

60 Vad förbjuder Gud i sjunde budet?

Gud förbjuder oss att ta ifrån vår nästa hans pengar eller ägodelar eller dra dem till oss med falska varor och svek.

Detta är Guds vilja, ingen får kränka eller utnyttja sin broder i det som här gäller. Herren straffar allt sådant. (1 Tess. 4:3,6).

Om en man inte ockrar eller tar ränta, om han håller sin hand tillbaka från vad orätt är och fäller rätta domar människor emellan, ja, om han så vandrar efter mina stadgar och håller mina rätter, i det han gör vad redligt är, då är han rättfärdig och ska förvisso få leva, säger Herren, Herren. (Hes. 18:8-9).

Ve dig, du som låter din nästa arbeta för ingenting och inte ger honom hans lön! (Jer. 22:13).

Judas var en tjuv och tog av det som lades i kassan (Joh. 12:6). Moses uttalade förbannelser över den som flyttar råmärken (5 Mos. 27:17) och förbjöd oärlighet i mått och vikt. Gehasi drog med svek till sig pengar av Naaman (2 Kon. 5:21-24). Den ohederlige förvaltaren förfalskade skuldebrev (Luk. 16:1-7).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar