onsdag 30 augusti 2017

61 Vad befaller Gud i sjunde budet?

Gud befaller oss att 1) vara arbetsamma, 2) rejäla och rättvisa mot varje människa, och 3) bidra till att vår nästas egendom och verksamhet förkovras och beskyddas.

1) Slappna inte i er iver. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. (Rom. 12:11,17).

2) Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en vad den ska ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. (Rom. 13:7). Ve dig, du som bygger ditt hus med orättfärdighet! (Jer. 22:13)

3) Tjäna varandra, var och en med den nådegåva den har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. (1 Petr. 4:10).  Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. (Luk. 16:10).

1) Paulus som försörjde sig genom sitt arbete förmanade tessalonikerna att arbeta lugnt och stilla och äta sitt eget bröd (2 Tess. 3:8-12).

2) Sackeus ville inte behålla pengar han pressat ut (Luk. 19:8).

3) Abraham beskyddade Lots egendom (1 Mos. 14:8-24). Jesus lärde sina lärjungar att ta vara på det som blivit över (Joh. 6:12).

Var arbetsam, du jordens son!
I svett ska du dej föda.
Gud kommer allt ditt goda från;
låt svettens droppar flöda!
Han lovat ge
välsignelse,
men efter använd möda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar