onsdag 30 augusti 2017

59 Hur ska vi se på de jordiska ägodelarna?

Vi ska betrakta de jordiska ägodelarna 1) som goda gåvor, av vilka Gud givit oss varsin särskilda del, 2) för att vi till hans ära ska tjäna varandra i kärleken.

1) Jorden är Herrens och allt som är på den, jordens krets och de som bor på den. (Psalt. 24:1). Rik och fattig får leva vid sidan av varandra, Herren har gjort dem båda. (Ords. 22:2).

2) Den som förtrycker den arme smädar hans skapare, men den som förbarmar sig över de fattiga ärar honom. (Ords. 14:31).

Tjänarna som fått olika pund eller talenter fick göra räkenskap för förvaltningen av dem (Matt. 25:14-30). Den rike mannen och Lasarus hade fått olika del av de jordiska ägodelarna, men den rike tjänade inte Lasarus som han bort (Luk. 16:19-20).

Så lämna all otidig möda
och var inte fåfängans träl.
Sörj inte för kläder och föda
men sörj för din fattiga själ.
Sök ivrigt och flitigt Guds rike
och bistå din fattige like
så får du det övriga väl.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar