onsdag 30 augusti 2017

57 Vad förbjuder Gud i sjätte budet?

Gud förbjuder inte bara 1) äkta makars otrohet mot varandra, utan 2) all otukt, vare sig i begär, tankar, ord, åthävor eller gärningar.

1) Äktenskapet ska alltid hållas i ära, otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. (Hebr. 13:4).

2) Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, har redan begått äkenskapsbrott med henne i sitt hjärta. (Matt. 5:28). Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal - sådant passar sig inte - utan bara tacksägelse till Gud. (Ef. 5:3-4).

1) Herodias övergav sin make Filippus och levde med Herodes. (Mark. 6:17-18)

2) Potifars hustru kastade sina ögon på Josef (1 Mos. 39:7). Sodomiterna drog sig inte för att tala oanständigt (1 Mos. 19:1-10, Jes. 3:9). En israelitisk man förde in en midjanitisk kvinna i tältets sovrum (4 Mos. 25:6-15). Herodias dotter dansade och gjorde Herodes och hans sällskap förtjust (Matt. 14:6-9). David såg på Urias hustru Batseba, upptändes av begär och gjorde hor med henne även i handling (2 Sam. 11:1-5). Då Jesus varnar för synd mot sjätte budet, antyder han särskilt att ögat och handen kan vara till förförelse (Matt. 5:29-30).

Du ska ej heller göra hor,
ty därpå följer plåga stor,
men trogen mot den maka var
som Herren Gud dig givit har.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar