torsdag 31 augusti 2017

56 Av vem är äktenskapet instiftat?

Äktenskapet är instiftat av Gud, som vid människans skapelse förordnade 1) att en man och en kvinna skulle leva tillsammans såsom äkta makar, 2)  till inbördes bistånd samt 3) sitt släktes förökande och uppfostran.

1) Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är de inte mer två utan ett kött. Vad nu Gud har sammanfogat, får människan alltså inte skilja åt. (Matt. 19:5-6).

2) Herren Gud sade: "Det är inte gott att mannen är allena; jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som anstår honom." (1 Mos. 2:18)

3) Gud välsignade dem; Gud sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden." (1 Mos. 1:28). Reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. (Ef. 6:4).

Abraham var angelägen att den son som var "född efter Anden" inte skulle ta sig hustru bland Herrens fiender (1 Mos. 24:3-4, jfr Gal. 4:29). Maria var trolovad med Josef, men de kom inte tillsammans förrän hon kom såsom hans hustru (Matt. 1:18,20). Jesus lydde dem som barn i allt (Luk. 2:51). Till bröllopet i Kana var både Jesus och hans mor bjudna (Joh. 2:1-2).

Gud som allting skapade
sig till lov och pris
skapade man och kvinna
och satte i paradis,
bjöd dem leva samman
som ett kött och blod,
ha sin Gud för ögonen 
och leva i kärlek god. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar