onsdag 30 augusti 2017

58 Vad befaller Gud i sjätte budet?

Gud befaller 1) att vi ska vara kyska i vårt hjärta och föra ett rent och tuktigt liv både med ord och gärningar, samt 2) att de som är gifta ska i all trohet älska och ära varandra.

1) Vet ni då inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er? Så förhärliga då Gud i er kropp. (1 Kor. 6:19-20). Ge inte efter för ungdomliga impulser (2 Tim. 2:22). Stör inte kärleken, väck den inte förrän den själv vill. (H.V. 3:5b). Jag är min väns, till mig står hans lust. (H.V. 7:10). Kärleksäpplena doftar, vid vår dörr finns härliga frukter, nya och gamla. Dem har jag sparat åt dig, min vän. (H.V. 7:13)

2) Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så ska också hustrurna i allt underordna sig sina män. (Ef. 5:21,24). Saras döttrar är ni om ni alltid gör det rätta och inte låter skrämma er. (1 Petr. 3:6b). Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. (Ef. 5:25). Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir förhindrade. (1 Petr. 3:7)

1) David bad: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta! (Psalt. 51:12). Josef flydde även tillfället till synd (1 Mos. 39:7-13). Rut var känd som en tuktig kvinna, för "hon hade inte sprungit efter unga män" (Rut. 3:10-11).

2) Isak höll Rebecka kär (1 Mos. 24:67). Sara var sin man Abraham undergiven (1 Petr. 3:5-6), men kunde också säga åt honom och få medhåll av Herren (1 Mos. 21:12-13).

Man och kvinna, Gud till pris,
danats skönt och rikt.
Gud har ock i paradis
själv dem sammanvigt.
Med den store Guden
var allt himlens hov.
Gud tillredde bruden
när brudgummen sov.
Herren vare lov!

Tacksamhet oss Herren lär
som så väl ger akt
på att mänskosläktet här
hålles än vid makt.
Må nu gamla, unga,
kvinnor liksom män,
var och en få sjunga
om sin äkta vän:
Gud ske lov för den!

Den för slikt ej tacka kan,
kvinna eller karl,
tacke dock att hon och han
kom av mor och far.
Sök du först Guds rike
och vår Herre bed
giva dig din like
eller dock sin fred.
Ära Gud därmed!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar