torsdag 31 augusti 2017

54 Hur ska vi enligt femte budet behandla vårt eget liv?

Vi ska 1) inte förkorta eller skada vårt eget liv, utan 2) vårda det som en gåva av Gud och använda det till Guds ära.

1) Gör dig själv inget ont. (Apg. 16:28).

2) Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. (Mark. 2:17) Kristus har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. (2 Kor. 5:15).

1) Judas förkortade sitt liv med våld, då han hängde sig själv (Matt. 27:5). Jesus frestades till överdåd (Matt. 4:5-6).

2) Aposteln Jakob hänvisar de sjuka till trons bön och insmörjning med olja (Jak. 5:14-15). Jesus bekräftar också de sjukas behov av läkare (Mark. 2:17).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar