torsdag 31 augusti 2017

55 Vilka är de laster, som i synnerhet förkortar människans liv?

Frosseri, dryckenskap och otukt.

Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. (Rom. 13:13-14).

Den rike mannen levde i fest och glans var dag men slutade i pinan (Luk. 16:19-25). Nabal hängav sig åt dryckenskap, träffades efter ett rus av hjärtslag och dog (1 Sam. 25:36-38). Salomo förmanar oss att inte ens se åt rusdrycken, eftersom den på sistone stinger som ormen (Ords. 23:31-32).

Ve sådan fröjd, som drar oss bort
från glädjen utan ände!
Ve sådan lust, som är så kort
och slutar i elände!
Ve sådan glans och rikedom
som, när oss döden nalkas,
oss lämnar kvar med törstig gom,
att evigt aldrig svalkas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar