torsdag 31 augusti 2017

53 Vad befaller Gud i femte budet?

Gud befaller att vi ska 1) leva fridsamt med vår nästa, samt 2) hjälpa och bistå vår nästa i alla faror och levnadsbehov.

1) Håll fred med alla människor, så långt det är möjligt och det kommer an på er. (Rom. 12:18). Kläd er som Guds utvalda, heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod. Och ha fördrag med varandra och förlåt varandra. (Kol. 3:12-13). Om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra kinden till. (Matt. 5:39).

2) Detta är den fasta jag vill ha: att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla härbärge, att du kläder den nakne var du än ser honom och inte drar dig undan för den som är ditt kött och blod. (Jes. 58:6-7).

I frid kan de mot målet vandra
som rätt förstår vad Gud befallt:
att som sig själva älska andra
men älska honom över allt,
som ont med ont ej vedergäller
men övervinner ont med gott
och hämnden glömmer eller ställer
uti den Högstes händer blott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar