torsdag 31 augusti 2017

52 Har då Gud inte givit någon människa makt över andras liv?

Gud har givit överheten makt att beröva missdådare livet och skydda samhället mot fiender.

Överheten bär inte svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont är. (Rom. 13:4)

På kung Sauls befallning dödade David Goliat i kriget mot filisteerna. (1 Sam. 17:37-51).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar