torsdag 31 augusti 2017

51 Vad förbjuder Gud i femte budet?

Gud förbjuder oss 1) att förkorta eller skada vår nästas liv, och 2) att genom vrede och hat, hämnd och oförsonlighet bryta mot honom.

1) Den som utgjuter människoblod, hans blod ska bli utgjutet av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild. (1 Mos. 9:6).

2) Var och en som hatar sin broder är en mandråpare, och ni vet att ingen mandråpare har evigt liv i sig. (1 Joh. 3:15). All bitterhet och häftighet och vrede, allt skriande och smädande vare fjärran ifrån er. (Ef. 4:31).

Allt mänskosläktet av ett blod
den store Guden danat,
och allas väg han, vis och god,
till samma mål har banat,
för att som barn av samme Far
och syskon till varandra
vi skulle våra prövningsdar
i endräkt genomvandra.

(SvPs 588:1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar