torsdag 31 augusti 2017

50 Vilken är den största timliga gåva som Gud har givit oss?

Den största timliga gåva som Gud har givit oss är 1) vårt liv, ty vi är skapade till Guds avbild, och 2) vår livstid här på jorden är en viktig och oersättlig nådetid.

1) Gud skapade människan till sin avbild (1 Mos. 1:27, 9:6). Allt vad man äger ger man ju för att själv slippa undan (Job. 2:4)

2) Lever vi, så lever vi för Herren. (Rom. 14:8). Om ni hör hans röst idag, så förhärda inte era hjärtan. (Hebr. 3:15).

Glad att få leva, att bara få finnas 
i denna Guds sällsamma värld,
glad att få känna hur livet fungerar,
se ängarnas blommande flärd. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar