torsdag 31 augusti 2017

48 Vilket löfte har Gud förenat med fjärde budet?

Gud lovar att lydnaden för fjärde budet ska medföra varaktig välsignelse på jorden både för enskilda människor och för hela folk.

Josef kom även på jorden till välstånd och anseende (1 Mos. 41:39-45). Absalom förlorade sin jordiska lycka genom olydnad mot fjärde budet (2 Sam. 18:5-19).

Glöm ej att hedra mor och far
den tid du ännu har dem kvar,
för att du länge leva må
och för att det dig väl ska gå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar