torsdag 31 augusti 2017

47 Vad är det att ha föräldrar och överordnade för ögonen?

Det är att även i deras frånvaro hålla dem i vördnad och lyda dem som om de vore närvarande.

Lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt, i fruktan för Herren. (Kol. 3:22)

Josef dolde inte något för sin far (1 Mos. 37:2) och ville i sin husbonde Potifars frånvaro inte företa sig något som misshagade honom (1 Mos. 39:8-9). Joas gjorde det som behagade Herren väl bara så länge prästen Jojada levde (2 Krön. 24:2,17-18). Gehasi försökte dölja för sin husbonde Elisa hur han handlat mod Naaman (2 Kon. 5:24-27)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar