torsdag 31 augusti 2017

49 Vad förbjuder Gud i fjärde budet?

Gud förbjuder oss att 1) i hjärtat förakta eller 2) med ord och gärning förtörna våra föräldrar och överordnade.

1) Lyssna till din far som gett dig livet och se inte ner på din gamla mor (Ords. 23:22).

2) De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva. (Rom. 13:2)

1) Elis söner föraktade sin fars förmaningar (1 Sam. 2:22-25). Jakobs söner gjorde sin far mycken sorg (1 Mos. 37:18-35). Esaus hustrur förbittrade livet för sina svärföräldrar Isak och Rebecka (1 Mos. 26:34-35).

2) Kora och hans parti satte sig upp emot sin överhet (4 Mos. 16). De fyrtiotvå ungdomarna i Betel och deras kamrater trakasserade profeten Elisa (2 Kon. 2:23).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar