måndag 7 augusti 2017

116 Var Kristus som människa lik oss i allting?

Kristus var oss lik i allting, utom i det att han var utan synd.

Vi har en överstepräst som har varit frestad i allting, liksom vi, fast utan synd. (Hebr. 4:15)

Adam frestades och föll (1 Mos. 3:5). Kristus frestades, men föll inte (Matt. 4:1-11).

Själv frestad i allting just lika som vi,
fast helt utan synd i sin själ,
han kan oss i frestelsestunden stå bi
och fostra och hjälpa oss väl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar