fredag 28 juli 2017

117 Vad tror och bekänner du om Jesu Kristi återlösningsverk?

Jag tror och bekänner att Jesus Kristus är min Herre, som förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappade och fördömda människa, 1) ifrån alla synder, 2) ifrån döden och 3) djävulens våld, inte med guld eller silver, utan 4) med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död.

1) Se Guds Lamm, som tar bort världens synd! (Joh. 1:29).

2) En har dött för alla, alltså har de alla dött. (2 Kor. 5:14).

3) Just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle omintetgöra djävulens gärningar. (1 Joh. 3:8).  Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, då han blev en förbannelse för oss. (Gal. 3:13).

4) Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. (1 Petr. 1:18-19)

Återlösningen från syndens straff: Pilatus´ dom över Kristus medförde frihet åt Barabbas från det fängelse, där han till straff för sitt brott blivit inspärrad (Matt. 27:26).

Återlösningen från syndens makt: Jubelåret förde med sig att alla slavar i Israel frigavs, men de kunde stanna kvar frivilligt i slaveriet (3 Mos. 25:40-41, 2 Mos. 21:2, 5-6).

Jesus för världen givit sitt liv,
öppnade ögon, Herre, mig giv!
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör ock för mig.

(SvPs 45:1)


O gläds, min själ, och sjung hans pris,
som öppnat dig det paradis,
vars port din synd tillslutit!
O gläds, att Gud förbarmar sig
och huld förnya vill med dig
förbundet som du brutit!
Ära 
vare 
Gud i höjden,
friden, fröjden,
helig vilje
sig från jorden aldrig skilje!

(SvPs 132:3)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar